SEO & Sökmotoroptimering

SEO ökar ert företags synlighet på sökmotorerna

SEO är att göra en webbsajt synlig på sökmotorerna, med målsättningen att driva relevant trafik. SEO står för ”Search Engine Optimization” och brukar kallas sökmotoroptimering på svenska. Sökmotorerna är en av de absolut största marknadsföringskanalerna och en bra placering på rätt sökord innebär stora möjligheter för en webbsajt eller företag att nå mycket fler kunder och därmed öka sin försäljning. Det sker ungefär 35-40 miljoner sökningar på Google varje dag i Sverige.(2014) Och det fortsätter att växa med ca.20 procent varje år.

sitatSå här arbetar vi med SEO

Vi på LindMarkmedia ser till att er hemsida följer branschens rekommendationer och standarder, vilket ger optimala förutsättningar för hög synlighet. Dessutom registrerar er hemsida i de största och mest värdefulla katalogtjänsterna och Sociala Medier som exempelvis Facebook, Google + och skaffar också relaterade inlänkar som vidare höjer er relevans inom ert område.

sitatÖka er webbplats synlighet med sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering (SEO) är ett sätt att öka er webbplats synligheten på sökmotorerna. För att på bästa sätt uppnå detta jobbar man bland annat med själva webbplatsen i sig (Onpage SEO), för att skapa relevant information som är värdefullt för både besökare och sökmotorer. En annan viktig del är även synlighet under andra källor på Internet (Offpage SEO), som sociala medier. Ett långsiktigt och grundligt arbete med sökmotoroptimering är nödvändigt för att uppnå resultat. Med en ökad synlighet på sökmotorerna når du dem kunder som är intresserad av just dina produkter eller tjänster och därmed ökar din försäljning.

Prova på en gratis sökordsanalys!

Ditt namn

Din e-post adress

Ditt telefonnummer

Ardess hemsida

Önskade sökord

Din ort

Sökordsanalys

Arbetet börjar med en sökordsanalys av er hemsida där vi ser över vilka sökord som är intressanta att få bättre synlighet på. Sökord kan sedan kombineras med andra ord som är vanliga vid sökning på sökmotorer och vi får på det sättet fram en lista av sökord som kommer att driva in relevant trafik till er hemsida.

Nuläges-analys

Innan starten av sökmotoroptimeringen gör vi en nuläges-analys av er hemsida. Vi ser över att hemsidan är byggd efter riktlinjer som sökmotorer tittar efter. Det handlar bland annat att se över om det finns relevanta texter, att rubriker är rätt formaterade och att den interna länkstrukturen fungerar korrekt.

On-page

Själva sökmotoroptimeringen påbörjas med on-page arbete på hemsidan. Vi skapar titlar och beskrivningar med aktuella sökord och placerar dessa på relevanta landningssidor. Finns det behov av att ändra formatering av rubriker så görs detta i den mån att det inte påverkar sidans utseende. Om det skulle finnas problem med sidan som behöver ändras i större skala eller som påverkar utseendet på hemsidan, skriver vi ner detta i ett dokument till dig, där vi förklarar problemen. Vi har alltid en dialog med våra kunder innan vi ändrar något som är synlig ut mot besökarna av hemsidan.

Off-page

När on-page arbetet är klart med hemsidan påbörjas arbetet med off-page optimering. Här jobbar vi t.ex med synlighet i olika sociala medier där de större är exempelvis Facebook, Google+ och bloggar. Detta är något vi jobbar med under hela avtalsperioden.

Google Places

På Google Places skapar vi en informations-sida för ert företag. Här lägger man till kontaktuppgifter, bilder med mera samt vilka ämnen som ni vill vara synliga på. Om kunden exempelvis är en skoaffär i Örebro och en besökare söker på ”Skor Örebro” då kommer kundens information dyka upp i sökresultatet tillsammans med andra skoaffärer i Örebro. Det visas även en karta var de olika affärerna är placerade.

Google Analytics

Alla kunder som har sökmotoroptimering hos oss får även möjlighet till statistik över trafiken på hemsidan med Google Analytics. Denna statistik ger otroligt många möjligheter att förstå besökarnas beteende på hemsidan. Man kan bland annat se hur många som har besökt sidan, vart de kommer ifrån eller t.ex vart i Sverige de befinner sig. Rapportering sker som rutin månadsvis men kan även fås precis när ni vill under avtalstiden. Vi hjälper självklart till med att tyda alla siffror och tabeller!

Google Webmaster Tools

Google Webmaster Tools är ett bra verktyg att jobba med för att få en så optimal hemsida som möjligt. Verktyget ger statistik över hemsidans prestanda och hur sökmotorerna rankar den. Här kan man också få många bra tips på vad man kan förändra på hemsidan för att få bättre placeringar på sökmotorerna. Det kan t.ex vara något fel i den interna länkstrukturen på hemsidan som gör att Google inte kan hitta alla undersidor. Då dyker det upp varningar i Google Webmaster Tools och man har även möjlighet att åtgärda dessa fel.